Karrierefondet ved NMBU

Karrierefondet deles ut til lag og foreninger ved NMBU for å bidra til et inkluderende og karrierefremmende studentmiljø. Midlene støtter i hovedsak aktiviteter på Campus Ås. Alle lag og foreninger kan søke om karrieremidler.

Karrierefondet består av 15% av det totale overskuddet til Næringslivsutvalget NMBU, og deles ut til karrierefremmende tiltak til studenter, lag og foreninger ved NMBU. Midlene deles ut fortløpende, og søknader blir behandlet på månedsbasis, eller når det er behov. Det er leder for Næringslivsutvalget ved NMBU som samler komiteen til behandling av søknader.Tidligere tildelninger

2017:

CRE8-konferanse 50.000 kr

Energiseminaret 20.000 kr

Start NMBU 10.000 kr

2018:

IAESTE Ås 5.000 kr

Indøk NMBU 1.000 kr