Back to All Events

Vaffeltorsdag - Utbrenthet og veien tilbake

  • Karrieresenteret ved NMBU 1 Ole Sverres plass Ås, Akershus, 1430 Norway (map)

«Det handler om å våge!» er en sterk, personlig historie om en ”flink pikes” opplevelse av total utbrenthet og den lange veien tilbake til livet. 

Wenche Fredriksen, 
Human Capital & Diversity Lead, Accenture

Wenche har ansvar for mangfold og inkludering i konsulentselskapet Accenture. – Dette handler om å omsette våre kjerneverdier i praksis. Vi skal være en raus arbeidsplass der våre medarbeidere kan være seg selv, bli verdsatt for den de er og oppleve at de hører til. Wenche er en engasjert og fargerik dame som også finner inspirasjon til sitt arbeid på hjemmebane. Hun har blant annet gjennom åpenhet om egen erfaring som utbrent ”flink pike”, vært en pådriver for å sette psykisk helse på agendaen i konsulentselskapet.

Vaffeltorsdag er et ukentlig arrangement der studenter er velkomne til SIT for å øve språk, snakke utveksling, diskutere karriere, bare være, møte andre, bygge nettverk og spise vafler.

NOTE: All presentations will be held in Norwegian if the title is not in English. Questions can be answered in English after the presentation.