Back to All Events

REdu IDEaton på NMBU: Mennesker, miljø og marked

HVA:
REdu IDEaton er en halvdagskonkurranse hvor du får være med å utvikle nye ideer knyttet til temaet for Årskonferansen som i 2019 er Mennesker, Miljø, Marked:
Mer konkret ønsker vi ideer og konsepter rundt:
"Hva er fremtidens kildesorterings- og / eller innsamlingsløsning for husholdning eller næringsliv?"

Hensikten er å komme opp med nye, kreative og gjerne ideer “utenfor boksen”, som løsninger på utfordringer i bransjen. De beste løsningene vil presenteres for bransjen på Årskonferansen som samler 1000 mennesker i juni og vil stemmes frem av deltakerne.

NÅR:
Torsdag 7. februar 12 - 17 inkl lunsj og etterfølgende middag.
Grupperbasert: 3 - 5 studenter per gruppe

PROGRAM:
1145 - 1200 // Oppmøte og registrering
1200 - 1230 // Intro til REdu, dagens tema og problemstilling*. Lunsj.
1230 - 1245 // Danne grupper
Pause
1300 - 1500 // Fasilitering for idéutvikling
1500 - 1600 // Utarbeide presentasjon og one-page for løsning
1600 - 1700 // Pitching og kåring
1700 - // Middag betalt av REdu

HVOR:
Samfundet i ÅS - Festsalen

Vinnerne av IDEaton får mulighet til å delta på Avfall Norges Årskonkurranse som i år er 18. - 20. juni på Gardermoen. Her legges det opp til presentasjon av vinner-konsept samt å involvere REdu-studentene i ulike aktiviteter.

PÅMELDING: Frist mandag 4.2. via lenken:
https://events.provisoevent.no/avfallnorge/events/redu-ideaton-p%C3%A5-nmbu-mennesker-milj%C3%B8-og-marked/register