Back to All Events

Karrieredagen 2019

//English below

Næringslivsutvalget ved NMBU ønsker velkommen til Karrieredagen ved Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet den 9. oktober 2019 i Aud.Max.

Karrieredagen er et flott arrangement hvor man får mulighet til å møte arbeidslivet, samt opparbeide seg et godt nettverk blant bedrifter ved samtaler på stand. Bedriftene kan til gjengjeld gi studentene ved NMBU førstehåndsinformasjon fra arbeidslivet, og kan på den måten inspirere, samt gi kunnskap og motivasjon for kommende studieår og jobbsøking.

PROGRAM
11.00 - 12:00: Jobbsøkerkurs av Karrieresenteret ved NMBU
12.10 - 12.15: Offisiell åpning
12.15 - 13.00: Messen er åpen primært for masterstudenter
13.00 - 15.30: Messen er åpen for hele studentmassen
15:00: Case/Workshop, mer informasjon kommer
15.30 Messen er slutt
16.30 - 18.00 Teambuilding for bedrifter med sine utvalgte studenter etterfulgt av mingling og musserende
18.00 - 21.30 Kveldsbankett med servering og underholdning

21.00: Livepodcast

I tillegg til dette vil det være:
- CV-fotografering
- CV-gjennomgang i samarbeid med Karrieresenteret
- «Forbered deg til Karrieredagen»; Sted: Halvors Hybel, Tid: 16.00 – 17.00, mandag 7. oktober
- Speedintervjuer med Multiconsult

Jobbsøkerkurs: https://www.facebook.com/events/2612372718823240/
Påmelding til jobbsøkerkurs: https://careergate.nmbu.no/no/event/3376?fbclid=IwAR35SxEbASOdHPHPIt1sfwH9PHlvGLLkQ3w1JTilDI4uQjEi5twTl_nc37M

Ønsker du å bruke samfunnstjenesten din som vert på Karrieredagen? Meld deg opp her!
linticket.no/page/no/activities

Vi gleder oss til å se deg der!

//English

WELCOME TO THE CAREER DAY 2019
The Career Day is the biggest happening for business contact for students at NMBU. The Career Day will take place at Samfunnet. The companies are ready to get in touch with prospective applicants to their positions and each will have their own separate stand during the fair. Perhaps you will meet your future employer for the first time or find your first relevant summer job during this years Career Day? Get motivated and inspired for the coming academic year, and for the workplace that awaits you. Come visit the Career Day October 9th 2019!

SCHEDULE OF THE DAY
11.00 - 12.00: Job interview course arranged by the Career Center at NMBU
12.10 - 12.15: Official opening
12.15 - 13.00: The fair is open primarily to master students
13.00 - 15.30: The fair is open for all students
15.00: Case/Workshop, more information will be announced
15.30: The fair is closing
16:30 - 18:00: Teambuilding for companies with their selected students followed by mingling
18:00 - 21:30: Evening banquet with dinner and entertainment

21.00: Live podcast

In addition to this, you can also:
- Take a photo with our CV photographer
- Get a review of your CV by the Career Centre
- "Prepare for the Career Day" Place: Halvors Hybel, Time. 16.00 - 17.00, Monday Oct. 7th. (The course will be held in Norwegian)
- Speedinterviews with Multiconsult

Job Interview Course: Link to Job Interview Course will be published shortly
Registration for Job Interview Course: Registration link will be published shortly


We're looking forward to see you there!