Back to All Events

Studentsamfunnets Generalforsamling

  • Studentsamfunnet i Ås, AudMax (map)

// ENGLISH BELOW //

Ønsker du stemmerett på generalforsamlingen? Bli medlem av samfunnet her: https://www.linticket.no/registrering2/AD3C0D0CA2/

Hvor: AudMax
Når: 25. mars kl. 17:00
GRATIS

Studentsamfunnets generalforsamling er kanskje semesterets viktigste arrangement på Studentsamfunnet i Ås. Det er her de store beslutninger fattes, verv besettes, og det er nettopp DU, Thorvald og Tora, som har makten. På generalforsamlingen har alle medlemmer av Studentsamfunnet i Ås stemmerett, og alle oppfordres til å møte. 

Les mer her: http://www.samfunnetiaas.no/generalforsamling/

Ertesuppe vil bli servert i pausen og det vil være forfriskninger tilgjengelig underveis.  
Saksliste følger vedtektene §3.4.1 Vårens GF. 
Ta med studentkort som medlemsbevis og i bytte mot stemmeknapp. 

Alle medlemmer og styrende organer ved Studentsamfunnet har rett til å fremme saker. Frist for innsending av saker som ønskes behandlet er 4. mars 2019.
Frist for innsending av kanditatur er 18. mars 2019.

Sakspapirene til GF ligger ute nå: http://www.samfunnetiaas.no/generalforsamling?fbclid=IwAR3ikWmhYIC3t6hTX63d8znYFzTx1os9u_UkxiU6l0RgkCinpufPoXefilM

Verv til valg våren 2019:
Samfunnsstyret:
– Leder
– Økonomisjef
– Markedsføringssjef

UKEstyret:
– UKEsjef - Leder
– Økonomisjef
– Salgssjef
– Arrangementssjef
– Markedsføringssjef
– Revysjef
– Serveringssjef
– Administrasjonssjef

Kjernestyret:
– Studentrepresentant

Tuntreet:
– Redaktør

Næringslivsutvalget ved NMBU:
– Karrieredagsansvarlig
– Sponsoransvarlig
– Arrangementansvarlig

Valgnemnda:
– 2 representanter

Møt opp og bruk din stemme!

ENGLISH

Do you want to vote at Samfunnet’s General Assembly? Become a member of Samfunnet here: https://www.linticket.no/registrering2/AD3C0D0C10/ 

Where: AudMax
When: March 25th, at 17:00
FREE

Samfunnet’s General Assembly is maybe the most important event of the semester in the Student Society in Ås. This is where big decisions are made, positions are occupied, and it is YOU, Thorvald and Tora, who holds the power. At the General Assembly do all members of Samfunnet in Ås voting rights and are encouraged to meet.

NB! The meeting will be held in Norwegian, but the documents will also be found in English.

Read more about it here: http://www.samfunnetiaas.no/general-assembly 

Pea soup will be served in the intermission, and refreshments will be available throughout the GA.
The agenda follows the resolutions §3.4.1 Spring GA.

All members and governing bodies of the student society have the right to promote matters. Matters to be addressed at GA shall be submitted to the Student Society no later than the fourth of march. Candidature must be submitted no later than the 18th of march.

The case documents have been published and can be viewed here: http://www.samfunnetiaas.no/generalforsamling?fbclid=IwAR3ikWmhYIC3t6hTX63d8znYFzTx1os9u_UkxiU6l0RgkCinpufPoXefilM

Positions to be covered:
Student Society board:
– Head
– Financial manager
– Marketing manager

UKEboard
- Head – UKEboss
– Head of economy
– Sales manager
– Event manager
– Marketing manager
– Revue manager
– Serving manager
– Head of administration

The core board:
– Student representative

Tuntreet:
– Editor

The Business Committee:
– Career Day coordinator
– Sponsorship coordinator
– Event manager

Election committee:
- Two members elected for two periods

Show up and use your vote!

Earlier Event: March 20
Bedriftspresentasjon med Trysilhus
Later Event: April 3
Bedriftspresentasjon med AFAG