Styret og kontaktinformasjon


Om oss

Næringslivsutvalget ved NMBU er bindeleddet mellom NMBUs studenter og næringslivet. NU er et organ under Studentsamfunnet i Ås, og representerer alle studentene ved NMBU. NU jobber for å gjøre studentene kjent med bedrifter og omvendt, gjøre bedrifter kjent med studentene ved NMBU. Dette gjør vi gjennom å arrangere blant annet karrieredag og næringslivsdag, i tillegg til andre karriererettede arrangementer. Karrieredagen arrangeres på høsten og er det største karrierearrangementet ved NMBU. NU jobber også med å koordinere standvirksomhet og sponsorkontakt ved Studentsamfunnet. Styret i Næringlivsutvalget består av seks styremedlemmer.


 Morten Gillerhaugen  Leder  kontakt@nunmbu.no  907 88 687

Morten Gillerhaugen

Leder

kontakt@nunmbu.no

907 88 687

 Erlend Kvamme  Markedsføringsansvarlig  markedsforing@nunmbu.no  930 00 068

Erlend Kvamme

Markedsføringsansvarlig

markedsforing@nunmbu.no

930 00 068

 Alexandra Østreng  Administrasjonsansvarlig admin@nunmbu.no 920 44 611

Alexandra Østreng

Administrasjonsansvarlig

admin@nunmbu.no

920 44 611


 Lisa Hoff Strøm  Karrieredagsansvarlig arrangement@nunmbu.no 947 85 716

Lisa Hoff Strøm

Karrieredagsansvarlig

arrangement@nunmbu.no

947 85 716

 Maria Larsen Wigestrand  Arrangementansvarlig  arrangement@nunmbu.no  98465831

Maria Larsen Wigestrand

Arrangementansvarlig

arrangement@nunmbu.no

98465831

 Nora Bakke  Sponsoransvarlig  sponsor@nunmbu.no  993 00 060

Nora Bakke

Sponsoransvarlig

sponsor@nunmbu.no

993 00 060


Vervbeskrivelser

 

Leder:

Som utvalgets leder er man ansvarlig for å kalle inn til og lede møter. Skal sende ut sakslister og forberede saker. Leder fordeler arbeidsoppgaver på NUs resterende medlemmer. Skal ha et strategisk syn på utvalgets drift. 

Leder er NUs representant i Kjernestyret, samt generelt være NUs ansikt utad. 

Har du noen spørsmål om vervet? Kontakt kontakt@nunmbu.no eller valgnemnda@samfunnnetiaas.no

Sponsoransvarlig:

Som sponsoransvarlig i NU leder man sponsorteamet ved Studentsamfunnet i Ås. Sponsorteamet består av komitesjef fra Samfunnet, sponsorsjefer fra UKA i Ås og annonseansvarlig i Tuntreet. Man har ansvaret for å koordinere sponsorvirksomheten mellom organene, i tillegg til å ha ansvar for oppfølging, reforhandling og opprettelse av samarbeidsavtaler som gjelder for hele Studentsamfunnet i Ås. Personen i stillingen skal også bistå med sponsorarbeid for NU og de andre organene på Studentsamfunnet når det trengs.

Har du noen spørsmål om vervet? Kontakt sponsor@nunmbu.no eller valgnemnda@samfunnnetiaas.no


Arrangementansvarlig:

Som arrangementsansvarlig har man hovedansvar for å arrangere Næringslivsdagen på vårsemesteret. Man skal til en hver tid ha oppdatert kontaktlisten med nye bedrifter. Arrangementansvarlig er også ansvarlig for å arrangere et annet arrangement enn Karrieredagen på høsten.

Har også ansvaret for å ha kontakt med rådgiver/studieveileder ved NMBU.

Har du noen spørsmål om vervet? Kontakt arrangement@nunmbu.no eller valgnemnda@samfunnnetiaas.no

Karrieredagsansvarlig:

Som karrieredagsansvarlig har man hovedansvarlig for å arrangere Karrieredagen. En messe som er godt tilrettelagt for studenter og bedrifter, med kveldsarrangement for studenter og bedrifter som inneholder middag og underholdning i Aud.Max. 

Er også ansvarlig for å arrangere et annet arrangement enn Næringslivsdagen på våren.

Har du noen spørsmål om vervet? Kontakt arrangement@nunmbu.no eller valgnemnda@samfunnnetiaas.no

 


Administrasjonsansvarlig:

Som administrasjonsansvarlig i NU er man ansvarlig for å føre referater etter møte og har ansvaret for arkivering av NUs dokumenter. I samråd med Samfunnets banksjef skal administrasjonsansvarlig ha oversikt over NUs økonomi, og fastsette budsjett sammen med leder.

Administrasjonsansvarlig har også det overordnete ansvaret for koordinering med linjeforeninger ved NMBU og booking av standplasser på campus.

Har du noen spørsmål om vervet? Kontakt admin@nunmbu.no eller valgnemnda@samfunnnetiaas.no

Markedsføringsansvarlig:

Som markedsføringsansvarlig har man ansvaret for markedsføring av NU og andre karrierefremmende arrangementer ut mot studentene. Ansvar for design og innhold på NUs hjemmeside og promotering på sosiale medier, i tillegg til ansvar for alt markedsføringsmateriell som er tilgjengelig og utforming av nytt materiell. 

Har du noen spørsmål om vervet? Kontakt markedsforing@nunmbu.no eller valgnemnda@samfunnnetiaas.no


Besøksadresse 
Olav L. Moens plass 1
1430, Ås
 

Postadresse 
Næringslivsutvalget ved NMBU
Postboks 1210
1432, Ås

Kollektivtransport 
Universitetet i Ås ( ruter.no ) 
Ås stasjon ( NSB.no )