Stillingsutlysninger

Krav til stilling: Jobben som assistent krever at man jobber minst 60 timer i semesteret (KS-stilling på Studentsamfunnet i Ås) og man må være medlem av Studentsamfunnet i Ås. Som assistent plikter man å delta på komitéworkshop og andre forum som er relevant for stillingen.

Goder: Som assistent for Næringslivsutvalget får man goder på Samfunnet i form av sjefsliste. Det vil si at man slipper samfunnstjeneste, får rimeligere drikkevarer og får gratis inngang på tilnærmet alle arrangementer arrangert av Studentsamfunnet i Ås.


Markedføringsassistent

Utlysninger: 1 stk

Som markedsføringsassistent i Næringslivsutvalget er du med på å markedsføre karrierefremmende arrangement til studentene ved NMBU. Du vil arbeide tett sammen med markedsføringsansvarlig i Næringslivsutvalget ved NMBU og vil fungere som markedsføringsansvarlig sin høyre hånd. Vervet involverer derfor både selvstendig arbeid og å være sparrepartner ved design av materiell, utvikling av markedsføringstrategi m.m.

 Arbeidsoppgaver:

  • Holde nettsidens innhold oppdatert med kommende arrangementer og generell informasjon.

  • Skrive innlegg for NU på Facebook og Instagram.

  • Bistå med distribusjon av materiell i forkant av arrangementer.

  • Noe produksjon av materiell i Adobe-programmene (Illustrator, InDesign og Photoshop). Opplæring vil bli gitt hvis nødvendig.

  • Generelt bistå markedsføringsansvarlig i spesielt travle perioder som blant annet før karrieredagen og næringslivsdagen.

Søknad eller spørsmål om stillingen sendes til markedsforing@nunmbu.no eller leder@nunmbu.no

Søknadsfrist: 28. Februar


Administrasjonsassistent

Utlysninger: 1 stk

Som administrasjonsassistent arbeider du tett sammen med administrasjonsansvarlig i Næringslivsutvalget ved NMBU og fungerer som administrasjonsansvarlig sin høyre hånd. Stillingen vil gi stor innsikt i Næringslivsutvalget sitt arbeid og gi deg mulighet til å bidra til flere av NU sine arrangementer. I stillingen vil du ha mye ansvar for kommunikasjon ut mot linjeforeningene og arrangere arrangementer for dem.

Arbeidsoppgaver:

  • Videreutvikle opplegget rundt linjeforeningsseminarer i samarbeid med administrasjonsansvarlig.

  • Planlegging av seminarene i samarbeid med administrasjonsansvarlig (tema, foredragsholdere, matbestilling osv.).

  • Hovedansvarlig for kommunikasjon ut mot linjeforeningene, både via mail og sosiale medier.

  • Koordinering av øvrige linjeforeningsaktiviteter på Campus Ås. Bistå linjeforeninger dersom de ønsker hjelp ved gjennomføring av egne aktiviteter som for eksempel bedriftpresentasjoner og caseløsninger.

Søknad eller spørsmål om stillingen sendes til admin@nunmbu.no eller leder@nunmbu.no

Søknadsfrist: 28. Februar 2019

Foto: Anne Guro Røsæg

Foto: Anne Guro Røsæg