Stillingsutlysninger


Krav til stilling: Jobben som assistent krever at man jobber minst 60 timer i semesteret (KS-stilling på Studentsamfunnet i Ås) og man må være medlem av Studentsamfunnet i Ås. Som assistent plikter man å delta på komitéworkshop og andre forum som er relevant for stillingen.

 

Goder: Som assistent for Næringslivsutvalget får man goder på Samfunnet i form av sjefsliste: slipper samfunnstjeneste, rimeligere drikkevarer på arrangementer og gratis inngang på tilnærmet alle arrangementer arrangert av Samfunnet.


Arrangementassistent

Utlysninger: 1 stk

Har du lyst til å være med og bestemme Næringslivsutvalgets fremtidige eventer? Er du en kreativ og utadvendt person som ønsker erfaring innen å arrangere og planlegge begivenheter? Næringslivsutvalget trenger ny arrangementassistent. Dette er en ny og spennende stilling med varierte arbeidsoppgaver. Som arrangementassistent vil du være med å planlegge Næringslivsdagen, bestemme og planlegge karrierefremmende arrangement og få muligheten til å utvikle tilbudet av karrierefremmende begivenheter på Studentsamfunnet.

 Arbeidsoppgaver:

  • Planlegge Næringslivsdagen sammen med arrangementansvarlig. Arrangement-assistenten har hovedansvar for alt som foregår på mailchimp, det være seg invitasjoner eller informasjon som sendes ut til påmeldte bedrifter.

  • Bestemme og planlegge karrierefremmende arrangement sammen med arrangementansvarlig. Arrangementene kan være bedriftspresentasjoner, caseløsning, jobbsøkerkurs, CV-sjekk/CV-kurs etc.

  • Være med å utvikle tilbudet av karrierefremmende arrangement på Studentsamfunnet.

Søknad eller spørsmål om stillingen sendes til arrangement@nunmbu.no eller kontakt@nunmbu.no

Søknadsfrist: 21. Januar


sponsorassistent

Utlysninger: 2 stk

Som sponsorassistent arbeider du tett med Sponsoransvarlig i Næringslivsutvalget ved NMBU og du er med i Sponsorteamet til Studentsamfunnet i Ås bestående av Sponsoransvarlig og en annen Sponsorassistent. Sponsorassistentene skal være sparringspartnere for Sponsoransvarlig i utforming og forhandling av avtaler på vegne av Studentsamfunnet i Ås, Næringslivsutvalget ved NMBU og Tuntreet. Sponsorteamet i sin helhet jobber tett med samtlige organer på huset for å sikre og påse at sponsorarbeidet blir gjort på en mest mulig hensiktsmessig, effektiv og forsvarlig måte.

Arbeidsoppgaver:

  • Reforhandling av avtaler samt påse at avtaler med samarbeidspartnere blir fulgt.

  • Opprettholde og bygge relasjoner med mulige samarbeidspartnere.

  • Ansvar for salg av profilering/annonser i Tuntreet.

  • Være et bindeledd mellom sponsorteamet og linjeforeningene ved NMBU, herunder bistå med gjennomgang av kontrakter og avtaler.

  • Holde sponsorrelaterte kurs.

  • Føre oversikt over relevante støtteordninger og følge opp disse.

Søknad sendes til sponsor@nunmbu.no eller kontakt@nunmbu.no

Søknadsfrist: 21. Januar 2019