Ønsker dere å nå ut til studentene på NMBU?


næringslivsutvalget ved nmbu

Foto: Ruben Rygh

Foto: Ruben Rygh

Næringslivsutvalget ved NMBU er bindeleddet mellom NMBUs studenter og næringslivet. NU er et organ under Studentsamfunnet i Ås, og representerer alle studentene ved NMBU. NU jobber både for å gjøre studentene kjent med bedrifter og gjøre bedrifter kjent med studentene her ved NMBU.

Næringslivsutvalget drives av seks tillitsvalgte styremedlemmer, som er valgt på Studentsamfunnet i Ås sin generalforsamling. For mer informasjon og kontaktinformasjon se styret.

Karrieredagen og næringslivsdagen

Karrieredagen og Næringslivsdagen er bedriftsmesser som arrangeres av Næringslivsutvalget ved NMBU. Her står bedrifter fra mange ulike fagmiljøer og –retninger på stand og møter studenter. Deltagende bedrifter har også muligheten til å avholde workshops for studentene på messen.

Karrieredagen blir avholdt på høstsemesteret og Næringslivsdagen blir avholdt på vårsemesteret. Messen er en mulighet for bedrifter til å markedsføre seg mot studenter ved NMBU. Rundt 1 000 – 1 500 studenter besøker messene våre hvert halvår. Majoriteten av disse er masterstudenter eller går siste året på en bachelorgrad.

Karrieredagen og Næringslivsdagen har vært en stor suksess de tidligere årene, og vi i Næringslivsutvalget jobber videre med å gjøre disse messene enda bedre.


MArkedsføre gjennom Næringslivsutvalget ved NMBU

Næringslivsutvalget promoterer både egne og eksterne karrierefremmende arrangementer, både på nettsiden vår og gjennom sosiale medier. Hvis dere ønsker at vi skal legge ut et innlegg for deres bedrift så ta kontakt på markedsforing@nunmbu.no

Her kan du se kommende karrierefremmende arrangementer


Arrangere et arrangement gjennom Næringslivsutvalget ved NMBU

I tillegg til Næringslivsdagen og Karrieredagen, arrangerer vi ulike arrangementer med ressurser innad på universitetet og med eksterne aktører. Dette kan være bedriftspresentasjoner, casebaserte workshops osv., og er en veldig god måte å markere seg på campus for deres bedrift.

Har du lyst å ha et karrierefremmende arrangement i samarbeid med Næringslivsutvalget? Ta kontakt på arrangement@nunmbu.no


Book standplass på campus ås

Næringslivsutvalget er ansvarlig for booking av standplasser på NMBU Campus Ås. Dette gjøres gjennom våre hjemmesider. For å booke standplass: Trykk her.

En stand må settes opp på anviste plasser og følge avtale om leie av utstillings-/markedsføringareal. I dag er det gratis å ha stand på NMBU. For mer informasjon trykk her.


Samarbeid med linjeforeningene

NMBU består av 70 ulike studieretninger, og mange av disse har egne linjeforeninger. Linjeforeningene arrangerer sosiale og faglige arrangementer for studenter, blant annet bedriftspresentasjoner og bedriftsbesøk. Ta kontakt med den respektive linjeforeningen, eller sponsoransvarlig i NU på sponsor@nunmbu.no om du ønsker å komme i kontakt med en linjeforening.


Samarbeid med Studentsamfunnet i Ås

Studentsamfunnet er for og av studentene på Ås. Studentsamfunnet er studentenes egen organisasjon, og er rammen rundt det meste av det sosiale som skjer blant studentene på Ås. Med sine 1700 medlemmer er det et av Norges desidert mest aktive og spennende studentmiljø! Studentsamfunnet består av fire organer: Samfunnet i Ås, UKA i Ås, Næringslivsutvalget ved NMBU og Studentavisen Tuntreet. Konserter, fester, quizer og samfunnsmøter er bare noe av det som skjer på Samfunnet. 
Om dere ønsker samarbeid med et av organene, eller hele Studentsamfunnet i Ås, ta kontakt med sponsor@nunmbu.no.


Karrieresenteret

Karrieresenteret er en kompetanseenhet for karriereveiledning ved NMBU, som i samarbeid med studieveiledere, institutter og linjeforeninger sikrer nåværende studenter et godt helhetlig karriereutviklingstilbud. Dette betyr at senteret til enhver tid skal være faglig oppdatert i forhold til veiledning, trender i arbeidslivet, kurs og tester. Senteret skal være et positivt supplement til NMBUs øvrige virksomhet. Det skal også bidra til fokus på det å starte egen virksomhet og tilby veiledning for dette. 

Kontakt: 

Mail: karse@nmbu.no 
Tlf: 67 23 01 23
Nettside: https://www.nmbu.no/student/livet-rundt/karrieresenteret
Sted: Karrieresenteret holder til på campus Ås i Urbygningen på rom U119 i 1. etasje.