Karrierefondet

Karrierefondet deles ut til lag og foreninger ved NMBU for å bidra til et inkluderende og karrierefremmende studentmiljø. Midlene støtter i hovedsak aktiviteter på Campus Ås. Alle lag og foreninger kan søke om karrieremidler.

Karrierefondet består av 15% av det totale overskuddet til Næringslivsutvalget NMBU, og deles ut til karrierefremmende tiltak til studenter, lag og foreninger ved NMBU. Midlene deles ut fortløpende, og søknader blir behandlet på månedsbasis, eller når det er behov. Det er leder for Næringslivsutvalget ved NMBU som samler komiteen til behandling av søknader.

Søknad leveres til leder av Næringslivsutvalget via mail på leder@nunmbu.no

Tidligere tildelninger

2019

 • CRE8-konferansen - 60.000 kr

 • Start NMBU - 3025 kr

2018:

 • IAESTE Ås - 5.000 kr

 • Indøk NMBU - 1.000 kr

 • IUG - Plas(t)krevende - 5.000 kr

 • Energiseminaret - 26.000 kr

 • Næringslivsutvalget, "Memo: Hvordan huske bedre til eksamen" - 14.000 kr

 • Tekna, foredrag om hersketeknikker - 20.000 kr

2017:

 • CRE8-konferanse - 50.000 kr

 • Energiseminaret - 20.000 kr

 • Start NMBU - 10.000 kr