Karrierefondet ved NMBU

Karrierefondet deles ut til lag og foreninger på NMBU for å bidra til et inkluderende og karrièrefremmet studentmiljø. Midlene støtter i hovedsak aktiviteter på Campus Ås. Alle lag og foreninger kan søke om karrièremidler.

Karrierefondet består av 15% av det totale overskuddet til Næringslivsutvalget NMBU, og deles ut til karrierefremmende tiltak til studenter, lag og foreninger ved NMBU. Midlene deles ut fortløpende, og søknader blir behandlet på månedsbasis, eller når det er behov. Det er leder for Næringslivsutvalget NMBU som samler komiteen til behandling av søknader. I 2017 er fondets størrelse på ca 130 000 kr.

 

Retningslinjer for Karrierefondet
Klikk her for retningslinjer

Søknadskjema
Klikk her for søknadskjema