Finn linjeforeninger ved NMBU

Trykk på fakultet for å finne tilhørende linjeforeningerLes mer om de ulike fakultetene under

Biovitenskap

Fakultet for biovitenskap har som mål å bidra til å forme fremtidens matproduksjon gjennom både grunnleggende og anvendt forskning innen produksjon og bruk av planter, husdyr og fisk.

Handelshøyskolen

Handelshøyskolen er NMBUs fagmiljø i bedriftsøkonomi, samfunnsøkonomi, ledelse, entreprenørskap og innovasjon og filosofi og vitenskapsteori.


Kjemi, bioteknologi

og matvitenskap

Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap (KBM) har mangfoldig aktivitet innen forskning og undervisning og er involvert i prosjekter både nasjonalt og internasjonalt. KBM jobber med fremtidsrettede og etterspurte fagområder som gir spennende muligheter for å delta i forskning og utvikling underveis i studiene.

Landskap og samfunn

Fakultet for landskap og samfunn (LANDSAM) består av noen av Norges største fagmiljøer innen by- og regionplanlegging, landskapsingeniør, landskapsarkitektur, eiendomsfag, eiendomsutvikling og internasjonale miljø- og utviklingsstudier. Fakultetets fem institutter tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger som er etterspurte og framtidsrettede.


Miljøvitenskap og naturforvaltning

Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap (KBM) har mangfoldig aktivitet innen forskning og undervisning og er involvert i prosjekter både nasjonalt og internasjonalt. KBM jobber med fremtidsrettede og etterspurte fagområder som gir spennende muligheter for å delta i forskning og utvikling underveis i studiene.

Realfag og teknologi

Vårt forskningsmiljø jobber med teknologi, digitalisering og automatisering for verdiskapning i samfunnet. Vi utdanner sivilingeniører og lektorer i realfag og tilbyr praktisk pedagogisk utdanning (PPU). Fakultet for realfag og teknologi er ansvarlig for emner i matematikk, informatikk og fysikk ved NMBU.


Veterinær-høgskolen

Veterinærhøgskolen er landets eneste veterinærfaglige utdanningsinstitusjon og gir kompetanse innen både veterinær- medisin og veterinær samfunnsmedisin. Vi utdanner veterinærer og dyrepleiere. Vi forsker på veterinærmedisin og relaterte biomedisinske fagområder.