Naturforvalterlaget


Skogbrukerforeningen NMBU


Energiforeningen

Energiforeningen er linjeforeningen for alle som studerer eller har særlig interesse for fornybar energi ved NMBU. Vårt mål er å samle studentene til faglige og sosiale arrangementer for å skape engasjement, sosialt samhold og en plattform for utvikling og kontakt med næringslivet. Foreningens hovedsponsor er Statkraft, som hvert år bidrar med at vi kan fylle kalenderen med gode arrangementer, hvor vi blant annet kan nevne sosiale kvelder, årlig utenlandstur og bedriftspresentasjoner/-besøk.

 

Studieretning(er):

Studenter fra bachelor og master i Fornybar energi, men andre interesserte ved NMBU kan også bli medlem ved å betale en årlig medlemskontigent.

 

Kontaktinformasjon: 

- Hjemmeside: energiforeningen.net

- Instagram: Energiforeningen

- Mail: energiforeningen@nmbu.no

- Leder: Caja Charlotte Fagernæs