Vervbeskrivelser til generalforsamling

Har du lyst til å bli en del av Næringslivsutvalget ved NMBU? Still til verv på Samfunnets Generalforsamling!

Studentsamfunnets generalforsamling er kanskje semesterets viktigste arrangement på Studentsamfunnet i Ås. Det er her de store beslutninger fattes, verv besettes, og det er nettopp DU, Thorvald og Tora, som har makten. Alle medlemmer ved samfunnet har stemmerett ved generalforsamlingen.

25. mars er det tid for dette semesterets Generalforsamling! I NU er det tre verv på valg. Under følger en beskrivelse av disse. Vi oppfordrer alle som har lyst til å representere studentene i målrettet arbeid mot næringslivet til å stille!

Fristen for å sende inn kandidatur er 18. mars 2019.


vervbeskrivelser


Arrangementansvarlig

Har du lyst til å jobbe tett opp mot næringslivet i arbeidet med planlegging og gjennomføring av arrangementer?

Som arrangementsansvarlig har man ansvar for å arrangere både små og store karrierefremmende arrangementer for studentene på NMBU, alt fra bedriftspresentasjoner til kurs og foredrag. Det innebærer kontakt og koordinering med bedrifter, mye planlegging og gjennomføring. Man har også ansvar for å ha kontakt med rådgivere og studieveiledere.

Dette er en spennende stilling som gir erfaring med koordinering og planlegging. Ikke minst får du erfaring med kommunikasjon og samhandling med profesjonelle aktører. Du bestemmer også hva semesterprogrammet for Næringslivsutvalget skal inneholde.

Arrangementansvarlig velges for to perioder.


Har du noen spørsmål om vervet? Kontakt sponsor@nunmbu.no eller valgnemnda@samfunnetiaas.no


Sponsoransvarlig

Som sponsoransvarlig i NU leder du sponsorteamet ved Studentsamfunnet i Ås. Sponsorteamet består av dine egne sponsorassistenter og representanter fra Samfunnet, UKA i Ås og Tuntreet. I vervet har man ansvaret for å koordinere sponsorvirksomheten mellom organene og arbeider for å skaffe sponsorinntekter til Samfunnet i Ås.

Som sponsoransvarlig får du erfaring med oppfølging, reforhandling og opprettelse av samarbeidsavtaler. I tillegg får du relevant erfaring som teamleder.

Sponsoransvarlig velges for to perioder.

Har du noen spørsmål om vervet? Kontakt sponsor@nunmbu.no eller valgnemnda@samfunnetiaas.no

Karrieredagsansvarlig

Har du lyst til å jobbe med to av årets viktigste karrierefremmende arrangementer?

Som karrieredagsansvarlig har du hovedansvaret for å arrangere Karrieredagen og Næringslivsdagen. Dette er messer som er godt tilrettelagt for studenter og bedrifter, med kveldsarrangement som inneholder middag og underholdning. Karrieredagen og Næringslivsdagen er flotte arenaer for å knytte kontakt mellom bedrifter og ivrige studenter ved NMBU. Studentene får mulighet til å møte arbeidslivet, samt skaffe seg et større nettverk blant bedrifter.

Karrieredagsansvarlig velges for tre perioder. Det vil si at den som blir valgt til karrieredagsansvarlig dette semesteret vil sitte som påtroppende ved årets Karrieredag.

Har du noen spørsmål om vervet? Kontakt karrieredagen@nunmbu.no eller valgnemnda@samfunnetiaas.no


Les mer om Studentsamfunnets Generalforsamling her: http://www.samfunnetiaas.no/generalforsamling