Styret og kontaktinformasjon


Om oss

Næringslivsutvalget ved NMBU er bindeleddet mellom NMBUs studenter og næringslivet. NU er et organ under Studentsamfunnet i Ås, og representerer alle studentene ved NMBU. NU jobber for å gjøre studentene kjent med bedrifter og omvendt, gjøre bedrifter kjent med studentene ved NMBU. Dette gjør vi gjennom å arrangere blant annet karrieredag og næringslivsdag, i tillegg til andre karriererettede arrangementer. Karrieredagen arrangeres på høsten og er det største karrierearrangementet ved NMBU. NU jobber også med å koordinere standvirksomhet og sponsorkontakt ved Studentsamfunnet. Styret i Næringlivsutvalget består av seks styremedlemmer.


Cecilie Augensen Nilsen  Leder  leder@nunmbu.no  948 36 720

Cecilie Augensen Nilsen

Leder

leder@nunmbu.no

948 36 720

Mathias Kilsti Hals  Markedsføringsansvarlig  markedsforing@nunmbu.no  471 50 235

Mathias Kilsti Hals

Markedsføringsansvarlig

markedsforing@nunmbu.no

471 50 235

Lars Engesæth  Administrasjonsansvarlig  admin@nunmbu.no  470 71 067

Lars Engesæth

Administrasjonsansvarlig

admin@nunmbu.no

470 71 067

Lisa Hoff Strøm  Karrieredagsansvarlig  arrangement@nunmbu.no  951 81 194

Lisa Hoff Strøm

Karrieredagsansvarlig

arrangement@nunmbu.no

951 81 194

Camilla Marie Engen  Påtroppende karrieredagsansvarlig  Karrieredagen@nunmbu.no  917 54 523

Camilla Marie Engen

Påtroppende karrieredagsansvarlig

Karrieredagen@nunmbu.no

917 54 523

Nora Bakke  Sponsoransvarlig  sponsor@nunmbu.no  993 00 060

Nora Bakke

Sponsoransvarlig

sponsor@nunmbu.no

993 00 060

Maria Larsen Wigestrand  Arrangementansvarlig  arrangement@nunmbu.no  984 65 831

Maria Larsen Wigestrand

Arrangementansvarlig

arrangement@nunmbu.no

984 65 831

Foto: Ruben Rygh


Vervbeskrivelser

 

Leder:

Som utvalgets leder er man ansvarlig for å kalle inn til og lede møter, sende ut sakslister og forberede saker. Leder fordeler arbeidsoppgaver på NUs resterende medlemmer og skal ha et strategisk syn på utvalgets drift. 

Lederen er NUs representant i Kjernestyret og er Næringslivsutvalgets ansikt utad. 

Har du noen spørsmål om vervet? Kontakt leder@nunmbu.no eller valgnemnda@samfunnetiaas.no

Sponsoransvarlig:

Som sponsoransvarlig i NU leder man sponsorteamet ved Studentsamfunnet i Ås. Sponsorteamet består av dine egne sponsorassistenter og representanter fra Samfunnet, UKA i Ås og Tuntreet. I vervet har man ansvaret for å koordinere sponsorvirksomheten mellom organene og arbeider for å skaffe sponsorinntekter til Samfunnet i Ås.

Har du noen spørsmål om vervet? Kontakt sponsor@nunmbu.no eller valgnemnda@samfunnetiaas.no


Arrangementansvarlig:

Som arrangementsansvarlig har man ansvar for å arrangere både små og store karrierefremmende arrangementer for studentene på NMBU, blant annet Næringslivsdagen.

Det innebærer mye kontakt og koordinering med bedrifter, mye planlegging og gjennomføring. Man har også ansvar for å ha kontakt med rådgivere og studieveiledere.

Har du noen spørsmål om vervet? Kontakt arrangement@nunmbu.no eller valgnemnda@samfunnetiaas.no

Karrieredagsansvarlig:

Som karrieredagsansvarlig har man hovedansvaret for å arrangere Karrieredagen. En messe som er godt tilrettelagt for studenter og bedrifter, med kveldsarrangement for studenter og bedrifter som inneholder middag og underholdning i Aud.Max. 

Karrieredagsansvarlig er også ansvarlig for å arrangere et annet arrangement enn Næringslivsdagen på våren.

Har du noen spørsmål om vervet? Kontakt karrieredagen@nunmbu.no eller valgnemnda@samfunnetiaas.no

 


Administrasjonsansvarlig:

Som administrasjonsansvarlig i NU er man ansvarlig for å føre referater etter møte og har ansvaret for arkivering av NUs dokumenter. I samråd med Samfunnets banksjef skal administrasjonsansvarlig ha oversikt over NUs økonomi, og fastsette budsjett sammen med leder.

Administrasjonsansvarlig har også det overordnete ansvaret for koordinering med linjeforeninger ved NMBU og booking av standplasser på campus.

Har du noen spørsmål om vervet? Kontakt admin@nunmbu.no eller valgnemnda@samfunnetiaas.no

Markedsføringsansvarlig:

Som markedsføringsansvarlig har man ansvaret for markedsføring av NU og andre karrierefremmende arrangementer ut mot studentene. Ansvar for design og innhold på NUs hjemmeside og promotering på sosiale medier, i tillegg til ansvar for alt markedsføringsmateriell som er tilgjengelig og utforming av nytt materiell. 

Har du noen spørsmål om vervet? Kontakt markedsforing@nunmbu.no eller valgnemnda@samfunnetiaas.no


Besøksadresse 
Olav L. Moens plass 1
1430, Ås
 

Postadresse 
Næringslivsutvalget ved NMBU
Postboks 1210
1432, Ås

Kollektivtransport 
Universitetet i Ås ( ruter.no ) 
Ås stasjon ( NSB.no )