Terra Forma


Jordskifterlaget

Jordskifterlaget er en sosial og faglig linjeforening for studieretningene By- og regionplanlegging, Eiendomsfag, Geomatikk og Eiendomutvikling ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Laget ble stiftet i 1939, og dermed en lang og tradisjonsrik historie. Vi ønsker å være samlende og bidra til høyere studietrivsel gjennom blant annet å arrangere fagkvelder og sosiale arrangementet.  

Studieretning(er):

By- og regionplanlegging, Eiendom, Geomatikk, Eiendomsutvikling

Kontaktinformasjon:

http://www.jordskifterlaget.no leder@jordskifterlaget.nookonomi@jordskifterlaget.nofaglig@jordskifterlaget.nososialt@jordskifterlaget.nointernational@jordskifterlaget.noinfo@jordskifterlaget.nomarkedsforing@jordskifterlaget.no,  

Kontaktperson:

Martin Reigstad. Epost: leder@jordskifterlaget.no. Tlf: 95778200