jordskifterlaget.png

Jordskifterlaget

Jordskifterlaget er en sosial og faglig linjeforening for studieretningene By- og regionplanlegging, Eiendomsfag, Geomatikk og Eiendomutvikling ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Laget ble stiftet i 1939, og dermed en lang og tradisjonsrik historie.

Vi ønsker å være samlende og bidra til høyere studietrivsel gjennom blant annet å arrangere fagkvelder og sosiale arrangementet.

Kontaktinformasjon:

Nettside: http://www.jordskifterlaget.no

Andre: leder@jordskifterlaget.no, okonomi@jordskifterlaget.no, faglig@jordskifterlaget.no, sosialt@jordskifterlaget.no,

international@jordskifterlaget.no, info@jordskifterlaget.no, markedsforing@jordskifterlaget.no

Kontaktperson:

Andreas Bjørne Jacobsen

Mail: leder@jordskifterlaget.no.

Tlf: 99 51 96 06

terra forma.png

Terra forma

Linjeforeningen for alle landskapsarkitekter og landskapsingeniører på NMBU! Vi jobber for å fremme det sosiale og faglige miljøet på tvers av klassene, og fungerer som en link mellom studentene og arbeidslivet.

Gjennom skoleåret arrangerer vi mange festligheter som faglunsj, bedriftspresentasjoner, linjeforeningsfest og ikke minst vår årlige internasjonale studietur! I tillegg drifter vi det fantastiske kjøkkenet på Akropolis, som du snart vil bli godt kjent med. Velkommen som ny student på Ås, vi håper å bidra til at du trives!

Kontaktinformasjon:

Mail: post@terraforma.info

Facebook: https://www.facebook.com/TerraFormaNMBU/