Næringslivsutvalget søker komitémedlemmer!


Vi søker tre komitémedlemmer som skal bidra i utformingen av Karrieredagen 2018. Karrieredagen er en bedriftsmesse som tar i mot ca. 60 bedrifter på dagtid i AudMax, samtidig som det foregår forskjellige kurs og foredrag parallelt med messen. På kvelden er det teambuilding etterfulgt av en større middag med underholdning. Karrieredagen avholdes den 10. oktober. Det meste av arbeidet vil falle fra august og frem til denne dagen, men det er nødvendig at du er tilgjengelig f.o.m april da mye av planleggingen må gjøres tidlig.

 

Komitémedlemmene vil jobbe sammen i en arbeidsgruppe sammen med Karrieredagsansvarlig.

Arbeidsoppgavene vil bestå i:

  • Å bidra med all koordinering i forkant av dagen og selve gjennomføringen
  • Oppfølging av bedriftene via mail og telefon
  • Generell idémyldring til hvordan vi kan gjøre karrieredagen mer attraktiv for både studenter og bedrifter
  • Planlegging og gjennomføring av tilleggsaktiviteter som kurs og workshops gjennom dagen
  • Gjennomføring av teambuilding og kveldsbanketten
  • Koordinering av vertene som hjelper til med opprigg og gjennomføring

 

Som komitémedlem i NU så får du vanlige komitégoder på Samfunnet. Ettersom Karrieredagen foregår under UKA, så vil eventuelle funksjonærvakter bli plassert etter Karrieredagen slik at det ikke blir for mye jobb som komitémedlem og funksjonær.

Vi søker deg som trives med å jobbe i team, og som ønsker å være med på å knytte et enda sterkere bånd mellom studentene her på NMBU og næringslivet. Dette er en god mulighet til å se hva vi jobber med i NU, og en fin sjanse til å selv opparbeide seg kontakt med arbeidslivet.  

 

Søknad sendes til Arrangement@nunmbu.no innen 8. April.